Rejestracja

Rejestracja uczestników czynnych trwa do 1. marca 2019!

Każda osoba zainteresowana udziałem w Konferencji zobowiązana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez dostępny poniżej formularz:

W abstrakcie referatu/ plakatu naukowego (posteru) badań empirycznych prosimy zawrzeć:

  1. Tło teoretyczne
  2. Cel i problem badawczy
  3. Materiał i metody
  4. Wyniki
  5. Wnioski

Abstrakt referatu/plakatu naukowego (posteru) w języku polskim powinien zawierać max. 250 słów i dotyczyć tematu Konferencji.

Uczestnictwo w Konferencji obejmuje dla uczestników czynnych jak i biernych : materiały konferencyjne, zaświadczenie o uczestnictwie czynnym/ biernym oraz wyżywienie podczas przerwy obiadowej i przerw kawowych.