Rejestracja

Każda osoba zainteresowana udziałem w Konferencji zobowiązana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez dostępny poniżej formularz:

W abstrakcie referatu/ plakatu naukowego (posteru) badań empirycznych prosimy zawrzeć:

  1. Tło teoretyczne
  2. Cel i problem badawczy
  3. Materiał i metody
  4. Wyniki
  5. Wnioski

W abstrakcie referatu/plakatu naukowego badań teoretycznych prosimy zawrzeć:

  1.  Cel i problem badawczy
  2. Podstawy teoretyczne
  3. Tezy
  4. Rezultaty analiz
  5. Wnioski

Uczestnictwo w Konferencji obejmuje dla uczestników czynnych jak i biernych : materiały konferencyjne, zaświadczenie o uczestnictwie czynnym/ biernym oraz wyżywienie podczas przerwy obiadowej i przerw kawowych.