Terminy i płatności

Od dnia 18 grudnia 2017r. do 7 lutego 2018r. – zgłoszenie udziału w Konferencji dla uczestników CZYNNYCH

Od dnia 18 grudnia 2017r. do 13 lutego 2018r. – zgłoszenie udziału w Konferencji dla uczestników BIERNYCH

Do dnia 14 lutego 2018r. – nadsyłanie odpowiedzi od Organizatora o zakwalifikowaniu się uczestników czynnych do udziału w Konferencji

Terminy płatności:

  1. Uczestnicy czynni  do 19 lutego
  2. Uczestnicy bierni  do 20 lutego

Opłata konferencyjna:

  • uczestnicy czynni 50 zł
  • uczestnicy bierni 25 zł

Dane do wpłaty:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Ul. Szczęśliwicka 40,

02-353 Warszawa

Nr rachunku:  61 2490 0005 0000 4530 3456 2606

Tytuł przelewu: SDKPPtP imię nazwisko oraz uczestnik czynny/bierny

Faktury: dane do faktury proszę wpisać w formularzu rejestracyjnym w Zakładce Rejestracja