Terminy i płatności

Internetowa rejestracja trwa:

  • od 18.01 do 1.03.2019 r. w przypadku uczestników czynnych
  • od 18.01 do 10.03.2019 r. w przypadku uczestników biernych
  • od 18.01 do 25.03.2019 r. w przypadku wolnych słuchaczy

Terminy i kwoty płatności:

  • uczestnik czynny: 50 zł do dnia 14 marca 2019 r.
  • uczestnik bierny: 20 zł do dnia 17 marca 2019 r.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konferencji i otrzymać cały zwrot kosztów.
Rezygnacja powinna być dokonana w formie elektronicznej i przesłana na adres
mailowy kontakt@profesjonalizmtopodstawa.pl do dnia:

  • 7.03.2019 r. w przypadku uczestników czynnych
  • 17.03.2019 r. w przypadku uczestników biernych

Po terminie 5.03 oraz 15.03 opłaty uiszczone przez uczestników nie będą
zwracane.