Harmonogram

Warszawa, 2 marca 2018r.

8.45 – 11.00 REJESTRACJA I PRZYJMOWANIE POSTERÓW

9.30 – 10.00 OTWARCIE KONFERENCJI i WYKŁAD INAUGURACYJNY „Jak skutecznie przesłuchiwać dane? Wskazówki dla badaczy.”

dr Magdalena Rowicka

SESJA REFERATOWA I

10.00 – 10.20 „Czy asymetrię czołową w paśmie alfa można traktować jako biomarker zaburzeń nastroju?”

(Aleksandra Kołodziej, Uniwersytet SWPS)

10.20 – 10.40 Co sprawia, że wrzucamy złotówkę bezdomnemu? Wpływ treści komunikatu na postawy prospołeczne.

(Katarzyna Kiełb, Uniwersytet Warszawski)

10.40 – 11.00 Emocjonalne konsekwencje rozbieżności w systemie Ja – moderująca rola poczucia humoru.

(Donat Dutkiewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

11.00 – 11.15 PRZERWA

SESJA REFERATOWA II

11.15 – 11.35 „Wpływ zagrożenia tożsamości płci na ocenę konsumencką u kobiet.”

(Izabela Jaszczur, Natalia Żmuda, APS w Warszawie)

11.35 – 11.55 „Elektrofizjologiczne korelaty sieci stanu domyślnego u osób depresyjnych i jej zmiany pod wpływem interwencji opartej na uważności – projekt badań”

(Anastasiia Ruban, Uniwersytet SWPS)

11.55 – 12.15 „Rola genezy (automatycznej vs. refleksyjnej) wzbudzanych emocji w procesie przetwarzania komunikatów perswazyjnych opartych na mocnych vs. słabych argumentach.”

(Magdalena Walkowiak, Uniwersytet Warszawski)

12.15 – 12.35 „Struktura autentyczności w ujęciu Michaela Kernisa i Briana Goldmana – badania w Polsce.

(Jan Kutnik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

12.35 – 12.55 „Narcyzm a stres związany z religią – mediacja przez atrybucje religijne.

(Klaudia Marek, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)

12.55 – 13.40 PRZERWA OBIADOWA

SESJA REFERATOWA III

13.40 14.00 „Roszczeniowość a stres związany z wiarą: związek bezpośredni czy pośredni?”

(Kamil Tomaka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

14.00 – 14.20 „Czarny humor u kobiet.

(Michał Symonowicz, Izabela Jaszczur, APS w Warszawie)

14.20 14.40 „Wpływ ustanawiania ram interpretacyjnych znaków na kształtowanie zachowań prośrodowiskowych.”

(Krzysztof Leoniak, Uniwersytet SWPS)

14.40 15.00 „Różnice międzypłciowe w grupie osób transseksualnych w zakresie wykonania zadań poznawczych i społecznych a stężenie hormonów płciowych – projekt badań.”

(Katarzyna Obarska, Uniwersytet SWPS)

15.00 15.20 „Wpływ aktywizacji pojęcia „dziecka” lub „płodu” na przyzwolenie dla aborcji i infrahumanizację płodu. Rola fundamentalizmu religijnego oraz siły wiary religijnej.”

(Hubert Oręziak, APS w Warszawie)

15.20 16.00 SESJA POSTEROWA i przerwa kawowa

SESJA REFERATOWA IV

16.00 16.20 „Wpływ zagrożenia tożsamości płci na dystans społeczny wobec stygmatyzowanych grup”

(Marta Chrustowicz, APS w Warszawie)

16.20 16.40 „Wpływ nauki języka obcego na zmiany struktury mózgu oraz szlaków istoty białej mózgowia – projekt badań.”

(Maciej Gaca, Uniwersytet SWPS)

16.40 17.10 ROZDANIE NAGRÓD I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

POSTERY

„Czy osobowość determinuje zachowania zdrowotne sportowców amatorów? projekt badań.

(Anyżewska Anna, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

„O inteligencji emocjonalnej rozumianej jako zdolność propozycja pomiaru, polska adaptacja i walidacja.

(Beczek Kinga, Wicher Paula, Instytut Psychologii PAN)

„Wpływ interwencji wdzięcznościowej: kontemplacji wdzięczności na funkcjonowanie psychofizyczne człowieka projekt badań.”

(Burzyńska Bożena, Uniwersytet SWPS)

„Metoda do badania emocji opartych na fałszywych przekonaniach projekt badań.”

(Charęzińska Małgorzata, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

„Hejt w ocenie licealistów.

(Czyrny Weronika, APS w Warszawie)

„Wpływ aktywizacji religijności na pomoc wobec osób homoseksualnych.”

(Dziechciarska Weronika, APS w Warszawie)

„Chcę widzieć siebie lepiej i coraz lepiej. Dlaczego? Efekt pozytywności w ocenach temporalnych licealistów.

(Gutral Joanna, Uniwersytet SWPS)

„Dam radę modyfikacja zachowań trudnych u dzieci w wieku szkolnym.

(Jastrzębowska Jasińska Aleksandra, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka)

„Poziom stresu studentów warszawskich uczelni w trakcie sesji egzaminacyjnej oraz miesiąc po jej zakończeniu.

(Kacperska Agata, APS w Warszawie)

„Symulatywność mentalna a prawidłowa masa ciała.

(Styk Wojciech, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

„Zmiany religijności i wymiarów osobowości u uczestników rekolekcji ignacjańskich.

(Wilczek Cezary, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Pobierz harmonogram